Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Kontakty

Společnost: UCB s.r.o.
Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 17194, IČO: 45786950

tel: +420 221 773 411
e-mail: info.prague@ucb.com

Pro odborné informace a bližší údaje související s přípravky společnosti UCB volejte
tel: +420 221 773 442
nebo pište na
e-mail: UCBCares.CZ@ucb.com

Pro nahlášení podezření na nežádoucí účinky nebo stížnosti na kvalitu přípravků související s přípravky společnosti UCB volejte
tel: +420 221 773 411
nebo pište na
e-mail: ds.cz@ucb.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ann-Sophie De Graeve
telefon: +32 2559 9008 (Belgie)
e-mail: DataPrivacy@ucb.com

Lokální kontakt pro ochranu osobních údajů
Nikola Hodková
mobil: +420 739 342 574
e-mail: DataPrivacyCzech@ucb.com

image description