Zásady používání cookies na webových stránkách www.ucb.cz (Webové stránky)

 

Co je cookie?

“Cookie” je malé množství dat, sestávající z informací v textovém řetězci, které webové stránky přenesou do webového prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače, buď na přechodnou dobu po dobu, kdy si prohlížíte danou stránku, nebo na dobu delší v závislosti na typu cookie. Cookies mají celou řadu funkcí (včetně toho, že mezi dalšími uživateli dané stránky rozpoznají právě Vás, případně uchovávají určité informace o Vás, například Vaše preference) a jsou používány většinou webových stránek proto, aby stránky byly uživatelsky přátelštější.

Každá cookie je unikátní pro Váš webový prohlížeč a obsahuje informace, které mohou, ale nemusejí být anonymní. Cookie bude zpravidla obsahovat jméno domény, ze které cookie pochází, životnost dané cookie a její hodnotu (obvykle ve formě náhodně generovaného unikátního čísla).

 

Druhy cookies

Základní druhy cookies, které mohou webové stránky používat, jsou popsány níže:

 

Relační (nezbytné, session) cookies

Tyto přechodné cookies zůstávají ve Vašem webovém prohlížeči jen po dobu vaší návštěvy na dané webové stránce a jsou smazány většinou v okamžiku, kdy webový prohlížeč zavřete.

 

Dlouhodobé (persistent) cookies

Tento druh cookies zůstává ve Vašem webovém prohlížeči i poté, co prohlížeč zavřete, někdy rok i déle (konkrétní délka je závislá na životnosti dané cookie). Dlouhodobé cookies jsou používány tam, kde správce webových stránek potřebuje vědět, kdo jste, déle než po dobu jedné návštěvy daných webových stránek (např. pro zapamatování Vašeho přihlašovacího jména či Vašeho nastavení webových stránek).

 

Funkční cookies

Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Zahrnují cookies, které si pamatují předchozí akce (např. zadaný text) při pohybu zpět na předchozí stránku v rámci jedné návštěvy. Pokud s použitím funkčních cookies nesouhlasíte, může to mít dopad na řádné fungování webových stránek či jejích částí.

 

Analytické/výkonnostní cookies

Analytické/výkonnostní cookies umožňují rozpoznat a určit počet návštěvníků našich stránek a pomoci nám porozumět tomu, jak návštěvníci používají webové stránky tím, že mimo jiné poskytují informace o tom, které části byly navštíveny, jak dlouho a případně zda se objevily nějaké problémy. Toto pomáhá při zlepšování fungování webových stránek (např. zajištění toho, abyste našel/našla to, co hledáte, ještě snáze). Výkonnostní cookies nejsou určeny k tomu, aby Vás identifikovaly jako jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány v agregované (hromadné) formě.

 

Cookies první strany (first-party cookies)

Tyto přecházejí do Vašeho prohlížeče přímo z webových stránek, které prohlížíte. Je Vám přiřazena unikátní identita pro sledování Vaší cesty prostředím webových stránek. Provozovatelé webových stránek často používají cookies první strany pro potřeby správy návštěvy a rozpoznání.

 

Cookies třetích stran (third-party cookies)

Webové stránky také umisťují cookies, které mohou být rozpoznatelné pro webové stránky třetích stran (např. Google, který je naším poskytovatelem analytických služeb). Takovéto cookies třetí strany jsou na webových stránkách umístěny partnerskými stranami. Sledují Vaše návštěvy různých webových stránek, na kterých mají inzerci. Provozovatel webových stránek nemá kontrolu nad těmito cookies třetích stran.

 

Cookies používané na těchto Webových stránkách

Tabulka níže obsahuje informace o cookies používaných na našich Webových stránkách, včetně informací o tom, jak je zakázat a možný dopad zákazu na fungování Webových stránek. Pokud byste měl/a zájem o více informací o tom, jak spravovat určité druhy cookies, včetně jejich kontroly a výmazu, navštivte, prosím, stránky www.aboutcookies.org (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky www.ucb.cz).

FUNKČNÍ COOKIES

Popis

Cookies nezbytné pro fungování Webových stránek (např. při Vašem nastavení cookies musíme použít cookie, která si bude Vaše nastavení pamatovat a bude fungování Webových stránek řídit Vaším nastavením)

Druh & hostitel

Cookies první strany

Trvání

Relační cookies (vymazány z Vašeho zařízení po opuštění Webových stránek)

Jak zakázat

Pokud chcete naše Webové stránky využívat, nemůžete je zakázat.

Dopad na fungování, pokud jsou zakázány

Tyto cookies jsou nezbytné a nemohou být zakázány bez toho, že by Vám bylo bráněno v dalším užívání Webových stránek.

COOKIES PRO COOKIE BANNER

Popis

Tato cookie je umístěna do Vašeho prohlížeče poté, co odsouhlasíte použití cookies prostřednictvím vyskakovacího okna/banneru vyvěšeného na Webových stránkách. Cílem je zamezit tomu, aby se okno/banner objevoval pokaždé, když navštívíte Webové stránky.

Druh & hostitel

Cookies první strany

Trvání

Dlouhodobá cookie (12 měsíců)

Jak zakázat

Cookies první strany je možné zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče (podívejte se na funkci „Pomoc“)

Dopad na fungování, pokud jsou zakázány

Vyskakovací okno/banner o použití cookies se objeví vždy, když navštívíte Webové stránky, i když jste již své preference ohledně použití cookies v minulosti vyjádřili.

GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Popis

Google Analytics cookies jsou analytické/výkonnostní cookies, které nám umožňují shromažďovat anonymní informace o návštěvnících našich Webových stránek a jejich využívání. Tyto cookies nám řeknou, kolik návštěvníků užívá naše Webové stránky, časy a trvání návštěv, stejně jako poskytují informace o tom, jak se návštěvníci po Webových stránkách pohybují. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat fungování našich Webových stránek. Tyto informace jsou anonymní a neobsahují žádné osobní údaje.

Informace shromažďované Google Analytics cookies na našich Webových stránkách jsou předávány a následně ukládány na serverech společnosti Google v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pro více informací navštivte http://www.google.com/analytics/ learn/privacy.html (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky www.ucb.cz).

Druh & hostitel

Cookies první strany

Trvání

Relační a dlouhodobé cookies

__utmc: relační cookie, která rozpozná, kdy bylo okno prohlížeče zavřeno (životnost pouze po dobu Vaší návštěvy Webových stránek);

__utma: dlouhodobá cookie obsahující informace o Vaší náhodně generované unikátní identitě; tato cookie je aktualizována vždy, když jsou informace odesílány do Google Analytics (životnost po dobu 2 let od vzniku/aktualizace);

__utmb: dlouhodobá cookie určená k rozpoznání nových návštěv; tato cookie je aktualizována vždy, když jsou informace odesílány do Google Analytics (životnost po dobu 30 minut od vzniku/aktualizace);  

__utmz: dlouhodobá cookies která pomáhá zjistit, jakou cestou jste se na naše Webové stránky dostal/a, například odkaz, vyhledávání a podobně (životnost po dobu 6 měsíců od vzniku/aktualizace)

Jak zakázat

Z Google Analytics se můžete odhlásit prostřednictvím https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky www.ucb.cz).

Dopad na fungování, pokud jsou zakázány

Pokud zakážete tyto cookies, nebude vaše používání našich Webových stránek zahrnuto do statistik, které využíváme ke zlepšování našich Webových stránek. Fungování Webových stránek nebude dotčeno.

 

 

Správa cookies

S výjimkou funkčních cookies je umístění cookies do Vašeho zařízení možné jen s Vaším souhlasem. Máte právo svůj souhlas s použitím těchto cookies kdykoliv odvolat tím, že zakážete všechny nebo jen některé druhy cookies. Veďte však v patrnosti, že odvolání souhlasu prostřednictvím zákazu určité kategorie nebo kategorií cookies nevymaže již existující cookies z Vašeho prohlížeče. Toto je potřeba udělat zvlášť z Vašeho prohlížeče. Většina prohlížečů má ve svých výchozích nastaveních uveden souhlas s použitím cookies, což však můžete změnit. Podívejte se, prosím, na funkci „Pomoc“ Vašeho webového prohlížeče.

UCB nemůže být odpovědná za žádné důsledky plynoucí z omezeného přístupu k našim službám v důsledku toho, že jste v minulosti vymazal/a či odmítl/a určité cookies.