Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Společnost UCB, se sídlem v Bruselu, je jednou z předních biofarmaceutických firem v celosvětovém měřítku. Ve více než 40 zemích světa zaměstnává cca 7 500 zaměstnanců. V roce 2015 dosáhla společnost obratu ve výši 3,88 miliardy eur; kolem 27 % z prostředků získaných prodejem svých přípravků věnuje každoročně na výzkum a vývoj nových originálních léků. Zaměřuje se především na léčivé přípravky sloužící k léčbě poruch centrálního nervového systému, chorob imunitního systému, zánětlivých onemocnění a alergických chorob dýchacích cest. Jejím cílem je uvádět na trh zemí celého světa inovativní léky a stále nová řešení, a přispívat tak k prodloužení a zkvalitnění života jejich obyvatel.

O nás

Společnost UCB se soustřeďuje na výzkum a vývoj, výrobu a distribuci léčivých přípravků určených k léčbě
- závažných onemocnění centrálního nervového systému (včetně epilepsie a Parkinsonovy nemoci)
- alergických onemocnění dýchacích cest (včetně chronické obstrukční plicní nemoci)
- autoimunitních onemocnění (včetně revmatoidní artritidy, psoriatrické artritidy a ankylosující spondyloartropatie)

Kontakty

Kontakty.

Produkty (VPOIS)

V přípravcích společnosti UCB se kombinují poznatky biologie a chemie; jsou založeny na expertních znalostech jednak malých, chemicky připravených molekul, jednak molekul velkých, vytvářených na bázi protilátek.

UCB Global

Informace v angličtině.