Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Produkty

Léčivý přípravek Dostupná balení v ČR
ATARAX (hydroxyzini dihydrochloridum)
ATARAX, potahované tablety SPC PIL 25 tablet
BIMZELX (bimekizumabum)
BIMZELX 160 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce SPC PIL není k dispozici
BIMZELX 160 mg injekční roztok v předplněném peru SPC PIL 2 předplněná pera po 1 ml
BRIVIACT (brivaracetamum)
BRIVIACT 10 mg, potahované tablety SPC PIL 14 tablet
BRIVIACT 25 mg, potahované tablety SPC PIL 56 tablet
BRIVIACT 50 mg, potahované tablety SPC PIL 56 tablet
BRIVIACT 75 mg, potahované tablety SPC PIL není k dispozici
BRIVIACT 100 mg, potahované tablety SPC PIL není k dispozici
BRIVIACT 10 mg/ml, perorální roztok SPC PIL lahvička, 300 ml
BRIVIACT 10 mg/ml, injekční/infuzní roztok SPC PIL 10 lahviček po 5 ml
CIMZIA (certolizumabum pegolum)
CIMZIA 200 mg, injekční roztok SPC PIL 2 stříkačky po 1ml
EVENITY (romosozumabum)
EVENITY 105 mg injekční roztok v předplněném peru SPC PIL není k dispozici
EVENITY 105 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce SPC PIL není k dispozici
FINTEPLA (fenfluraminum)
FINTEPLA 2,2 mg/ml perorální roztok SPC PIL není k dispozici
GERATAM (piracetamum)
GERATAM 200 mg/ml injekční roztok SPC PIL 4 ampule po 15 ml
GERATAM 800 mg potahované tablety SPC PIL 60 tablet
GERATAM 1200 mg potahované tablety SPC PIL 60, 100 tablet
KEPPRA (levetiracetamum)
KEPPRA 250 mg, potahované tablety SPC PIL 50 tablet
KEPPRA 500 mg, potahované tablety SPC PIL 50, 100 tablet
KEPPRA 750 mg, potahované tablety SPC PIL není k dispozici
KEPPRA 1000 mg, potahované tablety SPC PIL 50 tablet
KEPPRA 100 mg/ml, perorální roztok SPC PIL lahvička, 300 ml
KEPPRA 100 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok SPC PIL 10 lahviček po 5 ml
LEVETIRACETAM UCB (levetiracetamum)
LEVETIRACETAM UCB 250 mg, potahované tablety SPC PIL 50 tablet
LEVETIRACETAM UCB 500 mg, potahované tablety SPC PIL 100 tablet
LEVETIRACETAM UCB 1000 mg, potahované tablety SPC PIL 50 tablet
NEUPRO (rotigotinum)
NEUPRO 1 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 7 náplastí
NEUPRO 2 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 7, 28 náplastí
NEUPRO 3 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 28 náplastí
NEUPRO 4 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 28 náplastí
NEUPRO 6 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 28 náplastí
NEUPRO 8 mg/24 h, transdermální náplast SPC PIL 28 náplastí
NOOTROPIL (piracetamum)
Nootropil 200 mg/ml perorální roztok SPC PIL lahvička, 125 ml
VIMPAT (lacosamidum)
VIMPAT 50 mg, potahované tablety SPC PIL 14 tablet
VIMPAT 100 mg, potahované tablety SPC PIL 56 tablet
VIMPAT 150 mg, potahované tablety SPC PIL 56 tablet
VIMPAT 200 mg, potahované tablety SPC PIL 56 tablet
VIMPAT 10 mg /ml, sirup SPC PIL lahvička, 200 ml
VIMPAT 10 mg/ml, infuzní roztok SPC PIL 5 lahviček po 20 ml
XYZAL (levocetirizini dihydrochloridum)
XYZAL, 5 mg, potahované tablety SPC PIL 7, 14, 28, 50, 90 tablet
XYZAL 0,5 MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK SPC PIL lahvička, 200 ml
ZYRTEC (cetirizini dihydrochloridum)
ZYRTEC, 10 mg, potahované tablety SPC PIL 7, 20, 50, 90 tablet
ZYRTEC, 10 mg/ml, perorální kapky, roztok SPC PIL lahvička, 20 ml
XYREM (natrii oxybas)
XYREM 500 mg/ml, perorální roztok SPC PIL lahvička, 180 ml
Příbalová informace přiložená v balení léku se může lišit od aktuální příbalové informace uvedené na internetových stránkách společnosti (jiné datum schválení).

Informace o všech registrovaných přípravcích a o jejich dostupnosti v ČR je možno získat na tel. +420 221 773 442. Tyto informace poskytujeme také pro nevidomé a slabozraké.