Vítejte v UCB Česká republika

Společnost UCB, se sídlem v Bruselu, je jednou z předních biofarmaceutických firem v celosvětovém měřítku. Po celém světě zaměstnává více než 7 600 zaměstnanců. V roce 2019 dosáhla společnost obratu ve výši 4,9 miliardy eur; významnou část prostředků získaných prodejem svých přípravků každoročně věnuje na výzkum a vývoj nových originálních léků. Zaměřuje se především na léčivé přípravky sloužící k léčbě poruch centrálního nervového systému, chorob imunitního systému, zánětlivých onemocnění a alergických chorob dýchacích cest. Jejím cílem je uvádět na trh zemí celého světa inovativní léky a stále nová řešení, a přispívat tak k prodloužení a zkvalitnění života jejich obyvatel.

 

O nás

Společnost UCB se soustřeďuje na výzkum a vývoj, výrobu a distribuci léčivých přípravků určených k léčbě
- závažných onemocnění centrálního nervového systému (včetně epilepsie a Parkinsonovy nemoci)
- alergických onemocnění dýchacích cest (včetně chronické obstrukční plicní nemoci)
- autoimunitních onemocnění (včetně revmatoidní artritidy, psoriatrické artritidy a ankylosující spondyloartropatie)

Banner1

Kontakty

Produkty (VPOIS)

V přípravcích společnosti UCB se kombinují poznatky biologie a chemie; jsou založeny na expertních znalostech jednak malých, chemicky připravených molekul, jednak molekul velkých, vytvářených na bázi protilátek.