Vítejte v UCB Česká republika

Metodologická poznámka

PDF
 

Report

Transparentní spolupráce
 

Ať už děláme cokoliv, začínáme tím, že se ptáme: „Čím ještě můžeme přispět ke zlepšení života pacientů se závažnými onemocněními?“

V zájmu pacientů je pro nás zásadní úzká spolupráce se zdravotnickými odborníky a zařízeními. Takto získáváme neocenitelné a vysoce odborné znalosti, které následně využíváme pro další zlepšování kvality života pacientů a léčby. Tato spolupráce doposud umožňovala významné inovace ve zdravotní péči a pozitivní změny v kvalitě života mnoha pacientů.


Při této spolupráci usilujeme o zachování vysokých standardů etiky a cti. Věříme, že nezpochybnitelná transparentnost našich finančních vztahů se zdravotnickými odborníky je nezbytná pro zvýšení důvěry pacientů. Pacient potřebuje vědět, že mu jeho lékař doporučí, předepíše a poskytne vhodnou péči a léčbu pouze na základě klinických důkazů a zkušeností.

Jako člen EFPIA (Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací) dodržujeme pravidla kodexu transparentní spolupráce EFPIA a zveřejníme odpovídajícím způsobem výše plateb vážících se ke zdravotnickým odborníkům a organizacím.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této iniciativy či zveřejnění, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy TransparencyCzech@ucb.com.

Ochrana osobních údajů

Zveřejňování poskytnutých plnění (hodnot) Příjemcům má za cíl vykazovat plnění (peněžitá i nepeněžitá) poskytovaná zdravotnickým odborníkům/zařízením (HCP/HCO), s nimiž naše společnost spolupracuje /má navázány vztahy, v souladu s účelem a ustanoveními příslušných kodexů a právních předpisů. Jednotliví Příjemci vyjádřili souhlas se zveřejněním, který byl dán za účelem zajištění souladu s příslušnými kodexy a právními předpisy, k jejichž dodržování se naše společnost zavázala.

Taková zveřejnění nedávají návštěvníkům našich webových stránek nebo národních platforem univerzální povolení k dalšímu zpracování údajů těchto zdravotnických odborníků.

Abyste mohli správně porozumět námi vykazovaným údajům publikovaným na těchto webových stránkách, prostudujte si metodickou poznámku, která podává vysvětlení významu a obsahu vykazovaných poskytnutých plnění (hodnot).